03-6138777
צור קשר
*
*

Cancellous Blocks


בלוק שתל עצם Cancellous Blocks

בלוק עצם ממקור אדם המאפשר להימנע מן הטראומה של פתיחת אתר כירורגי נוסף.
את הבלוק ניתן לעצב בקלות לגודל ולמתאר הרצויים.

♦ אוסיוקונדוקטיבי 
♦ אחסון בטמפרטורת חדר
♦ חיי מדף עד 5 שנים 

לבחירתך מבחר גדלים:                                                                                                                                           

1.5  X   1.5  X   3.0   ס"מ
1.5  X  1.5  X   1.5   ס"מ
0.7  X  1.5  X  1.5   ס"מ
0.7  X  1.5  X 3.0   ס"מ

LifeNet®*  Accelertating the Body's Own Healing Powers